PETA DESA PONJEN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA
PROPINSI JAWA TENGAH

Gambaran Umum Desa Ponjen

KONDISI GEOGRAFIS DESA

Luas Wilayah Desa Ponjen    Batas Wilayah  Desa Ponjen 
Sisi Timur  
Barat Desa        
Sisi Selatan
:  313,48  Ha
: Sisi Utara Hutan Negara Kecamatan Karangjambu
: Desa Maribaya   
: Desa Limbasari 
: Desa Brakas        

Sarana Prasarana :

Kantor Desa                                                    : 1 Unit (Rusak)

Lapang Desa                                                   : 1 Unit (Tahap Pembangunan)

Poliklinik Kesehatan Desa                              : 1 Unit (Cukup)

Jalan desa                                                        : 2.796 meter (Kondisi beraspal/baik)

Jalan pemukiman                                            : 4.321 meter (Kondisi baik rabat beton/cor)

Air Bersih                                                       : 2 Pengelolaan (Kondisi baik/normal)

Masjid                                                             : 3 Unit (Kondisi Baik)

Mushola                                                          : 21 unit (Kondisi Baik)

Sekolah Dasar                                                 : 4 Unit (Kondisi Baik)

Taman Kanak-Kanak                                      : 4 Unit (Kondisi Baik)

Taman Pendidikan Qur’an                              : 4 unit (3Cukup 1 Perlu Penyempurnaan)

Kelompok Tani                                               : 3 kelompok (Aktif)

KELEMBAGAAN DESA

Tim Penggerak PKK

Ketua                                                   : Eka Setyowati

Wakil Ketua                                        : Marsiah

Sekretaris                                            : Ginanjar Maelani

Wakil Sekretaris                                 : Rusmi Mutoifatun

Bendahara                                           : Septi Yogi Puspasari

Wakil Bendahara                                : Aminah

Ketua Pokja 1                                     : Ita Rahayu

Wakil Ketua                                        : Widiarti

Sekretaris                                            : Kursini

Anggota                                              : Sudirah

Pokja 2                                                : Dasiroh

Wakil Ketua                                        : Irma Yuliani

Sekretaris                                            : Laeli Marifah

Anggota                                              : Feni Umayah

Pokja 3                                                : Rohdiyatun

Wakil Ketua                                        : Siti Khosiah

Sekretaris                                            : Marfatus Solikhah

Anggota                                              : Nasiroh

Pokja 4                                                : Novi Hartanti

Wakil Ketua                                        : Tri Pujiarti

Sekretaris                                            : Tarliah

Anggota                                              : Siti Aminah

LEMBAGA MASYARAKAT DESA

Ketua                          : Imam Khojinun

Sekretaris                  : Akhmad Munfarikh

Anggota                      : Dulbasor (Kabid Kesra)

Khuzaemah ( Kabid Kesehatan)

Mad Usli Carmid (Kabid Keamanan)

Sutarno (Kabid Pembangunan)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua                           : Suratno,SpdI

Wakil Ketua                : Jaedi Maulana

Sekretaris                    : Hernawati Dyahyuni Astuti

Anggota                      : Nurjanah

Heri Wahyono

Julia Kamesi

Rusmanto

RT 01 RW 01

RT 02 RW 01