PROFIL

Gambaran Umum Desa Ponjen

KONDISI GEOGRAFIS DESA

Luas Wilayah Desa Ponjen   
Batas Wilayah  Desa Ponjen  
Sisi Timur  
Barat Desa        
Sisi Selatan
:  313,48  Ha   

: Sisi Utara Hutan Negara Kecamatan Karangjambu
: Desa Maribaya   
: Desa Limbasari 
: Desa Brakas        

Sarana Prasarana :

Kantor Desa                                                    : 1 Unit (Dalam tahap rehabilitasi)

Lapang Desa                                                   : 1 Unit (Tahap Pembangunan)

Poliklinik Kesehatan Desa                           : 1 Unit (Cukup)

Jalan desa                                                        : 2.796 meter (Kondisi beraspal/baik)

Jalan pemukiman                                          : 4.321 meter (Kondisi baik rabat beton/cor)

Air Bersih                                                       : 2 Pengelolaan (Kondisi baik/normal)

Masjid                                                             : 3 Unit (Kondisi Baik)

Mushola                                                          : 21 unit (Kondisi Baik)

Sekolah Dasar                                                 : 4 Unit (Kondisi Baik)

Taman Kanak-Kanak                                    : 4 Unit (Kondisi Baik)

Taman Pendidikan Qur’an                          : 4 unit (3Cukup 1 Perlu Penyempurnaan)

Kelompok Tani                                               : 4 kelompok (Aktif)

KELEMBAGAAN DESA

Tim Penggerak PKK

Ketua                                                   : Eka Setyowati

Wakil Ketua                                        : Marsiah

Sekretaris                                            : Ginanjar Maelani

Wakil Sekretaris                                 : Rusmi Mutoifatun

Bendahara                                           : Septi Yogi Puspasari

Wakil Bendahara                                : Aminah

Ketua Pokja 1                                     : Ita Rahayu

Wakil Ketua                                        : Widiarti

Sekretaris                                            : Kursini

Anggota                                              : Sudirah

Pokja 2                                                : Dasiroh

Wakil Ketua                                        : Irma Yuliani

Sekretaris                                            : Laeli Marifah

Anggota                                              : Feni Umayah

Pokja 3                                                : Rohdiyatun

Wakil Ketua                                        : Siti Khosiah

Sekretaris                                            : Marfatus Solikhah

Anggota                                              : Nasiroh

Pokja 4                                                : Novi Hartanti

Wakil Ketua                                        : Tri Pujiarti

Sekretaris                                            : Tarliah

Anggota                                              : Siti Aminah

LEMBAGA MASYARAKAT DESA

Ketua                          : Imam Khojinun

Sekretaris                    : Akhmad Munfarikh

Anggota                      : Dulbasor (Kabid Kesra)

Khuzaemah ( Kabid Kesehatan)

Mad Usli Carmid (Kabid Keamanan)

Sutarno (Kabid Pembangunan)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua                           : Suratno,SpdI

Wakil Ketua                : Jaedi Maulana

Sekretaris                    : Hernawati Dyahyuni Astuti

Anggota                      : Nurjanah

Heri Wahyono

Julia Kamesi

Rusmanto